Algemene voorwaarden

Maakt u een afspraak bij Ukkepuk Spa & Wellness dan gaat u akkoord met de

Algemene Voorwaarden.

 

Ukkepuk Spa & Wellness

Hilvertsweg 139

1214 JC Hilversum

KvK: 71013075

BTW nr: NL189883698B01

 

 • Ukkepuk Spa is een Spa & Welness exclusief voor baby’s. Dit houdt in hydrotherapie voor baby’s waarbij voor elke baby vers schoon water in de jacuzzi gaat. De sessie wordt eventueel aangevuld met een babymassage. Tevens worden er cursussen/ workshops Shantala Babymassage gegeven.

 • Ukkepuk Spa & Wellness verleent geen medische (baby)massages.

 • De Spa is toegankelijk voor baby’s vanaf 0 tot en met 6 maanden. Prematuur baby’s en of baby’s die al meerdere bezoekjes hebben gebracht aan de Spa kunnen eventueel nog tot ongeveer 10 maanden komen.

Annuleren / Te laat komen/ No-Show

 • Annuleren kan minimaal 24 uur van tevoren per mail of telefonisch.

 • Wanneer je tijdig wegens omstandigheden je afspraak moet annuleren kan je zonder verdere kosten een je afspraak verplaatsen. Je bent zelf verantwoordelijk om een nieuwe afspraak in te plannen.

 • Meer dan 5 minuten te laat komen gaat van de float tijd af. Dit om de sessie van anderen niet te verstoren.

 • Er vindt geen restitutie plaats je wordt geacht minimaal 10 minuten voor de sessie begint aanwezig te zijn.

 • No- Show klanten worden genoteerd.

 • Boek je na No-Show een nieuwe afspraak in dan ontvang je van ons een ‘tikkie’ voor de nieuw geplande afspraak. Ontvangen wij deze betaling niet tijdig zal de afspraak geannuleerd worden. De aanbetaling verzekerd ons dat wij de genomen maatregelen voor jouw kindje niet voor niets doen en dat we jouw boeking serieus nemen.

 • Ukkepuk Spa & Wellness retourneert geen aanbetalingen en keren deze ook niet uit in de vorm van een cadeaubon, noch is je aanbetaling overdraagbaar aan anderen.

 • Mocht je een les missen van de cursus babymassage, worden de handelingen herhaald in de volgende les. Indien het om de laatste cursusdag gaat dan is deze eventueel in te halen bij een laatste cursusdag van een andere groep.

 • Deelname aan alle activiteiten van Ukkepuk Spa & Wellness zijn geheel voor eigen risico.

 • Ukkepuk Spa & Wellness kan niet aansprakelijk gesteld worden voor allergische reacties op de producten of voor enig lichamelijk letsel of voor schade of vermissing van eigendommen tijdens een sessie.

Cadeaubon

 • Alleen cadeaubonnen aangekocht en geregistreerd bij Ukkepuk Spa & Wellness kunnen als betaalmiddel op de diensten van Ukkepuk Spa & Wellness worden gebruikt .

 • Cadeaubonnen zijn geldig tot 1 jaar na datum van uitgifte, welke op de bon vermeld staat.

 • Mocht je het bedrag van de Cadeaubon niet in 1 keer opmaken, mag je deze meenemen voor een volgende keer. We geven geen restbedrag terug.

 • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten.

 • De cadeaubon is alleen geldig voor de diensten van Ukkepuk Spa & Wellness.

 • Cadeaubonnen zijn op te halen op de aangegeven/ afgesproken tijden of je kunt deze per mail of post ontvangen.

 • De ontvanger van de cadeaubon is zelf verantwoordelijk voor het tijdig innen van de bon vóór de geldigheidsdatum.

 • Reproduceren van cadeaubonnen is verboden. Wanneer hier naar oordeel van Ukkepuk Spa & Wellness sprake van is, zal aangifte gedaan worden.

 • Handel en verkoop van cadeaubonnen vindt uitsluitend plaats via Ukkepuk Spa & Wellness/ Gifty.

Persoonsgegevens en privacy

 • Mocht er sprake zijn van medicijn gebruik/ medische klachten of is uw baby onder  behandeling bij een arts/ specialist geef dit dan door vóórdat je aan de babymassage van een Spa-sessie begint en overleg dit met arts/ specialist alvorens een sessie of cursus bij Ukkepuk Spa & Wellness te boeken. Dit geldt ook voor de cursus/ workshop Shantala babymassage.

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van je kind.

 • Ukkepuk Spa is niet aansprakelijk voor ongevallen. Baby’s dienen te allen tijde vergezeld te worden en in de gaten gehouden te worden door de ouders/ voogd.

 • Ukkepuk Spa & Wellness neemt de persoonlijke gegevens van u op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Deze gegevens worden gebruikt om de door jouw gekozen dienst(en) correct uit te kunnen voeren.

 • Ukkepuk Spa & Wellness stelt je persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar.

 • Na 1 jaar zullen alle gegevens van u vernietigd worden.

 • Ukkepuk Spa & Wellness behandelt de persoonlijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens welke van toepassing zijn sinds mei 2018.

 • Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we enkele persoonsgegevens welke vertrouwelijk behandeld worden. Deze zijn nodig voor het correct toepassen van de bijpassende dienst. De door jou opgegeven gegevens worden veilig opgeslagen op een daarvoor bestemde (veilige) server van Ukkepuk Spa & Wellness.

 • Alle klanten van Ukkepuk & Wellness hebben de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of het verwijderen van persoonlijke informatie die u aan ons heeft verstrekt. Dit kan bij ons in de spa of per mail info@ukkepukspa.nl.

Betalingen

 • Voor de cursus/ workshop Shantala Babymassage geldt na aanmelding het volledige bedrag vooraf te betalen. Indien blijkt dat er niet genoeg deelnemers zijn voor een workshop Shantala Babymassage en deze geannuleerd dient te worden, zal het volledige bedrag gerestitueerd worden. 

 • Alle Spa sessies worden na afloop van de sessie in de Spa betaald door Pin betaling.

Website

 • Zodra u gebruik maakt van de website Ukkepukspa.nl dan wordt de mogelijkheid geboden om akkoord te gaan met cookies. Wij verzamelen deze alleen om een goed inzicht te hebben van onze klanten. De gegevens worden bijgehouden en opgeslagen op een veilige server. Zo kunnen wij onze diensten eventueel aanpassen, afstemmen en/of verbeteren.

 • Je kunt er ook voor kiezen om cookies uit te zetten of te weigeren echter bestaat dan de mogelijkheid dat sommige functies van de site niet goed functioneren.

Copyright

 • Niets van de website mag gekopieerd worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Ukkepuk Spa & Wellness.

 • Alle door Ukkepuk Spa & Wellness verstrekte informatie, adviezen alsmede cursusmateriaal  t.b.v. de cursus Shantala Babymassage zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt voor eigen doeleinde en mogen niet openbaar gemaakt worden, verveelvoudigd worden of ter kennis aan derden worden gebracht.

 • De auteursrechten van aangeboden en beschikbare cursussen en cursusmaterialen berusten bij Ukkepuk Spa & Wellness.

 

Slot

 • Wijzigingen in deze voorwaarden worden vastgesteld door Ukkepuk Spa & Wellness.

 • Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden Ukkepuk Spa & Wellness 2021/2022.

 • In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet of niet duidelijk voorzien, beslist Ukkepuk Spa & Wellness.

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.